Våre uttalelser

Siste pr 28.01.19: Kommunen har endret Teknisk saksarkiv og det er ikke mulig å søke på Asker Elveforum via kommunens hjemmeside/teknisk saksarkiv. Men foreløpig fungerer det gamle systemet via linken nedenfor. Vi er i dialog med kommunen.

Alle høringsuttalelser skal være tilgjengelig i kommunens Tekniske saksarkiv, se link nederst som gir en sortering på Asker Elveforum. Ta kontakt hvis interessert i mer detaljer.

Noen av våre første uttalelser finnes her. Men det er etterhvert blitt så mye at vi henviser til linken nederst.
Asker Elveforums kommentarer til Fylkesmannens vedtak Semsveien 51-55 – 24.06.17
Asker Elveforums kommentarer til Føyka Elvely – 04.04.16
Asker Elveforums kommentarer til Føyka Elvely nr 2- 19.04.16
Asker Elveforums kommentarer til Føyka-Elvely – 17.04.17
Asker Elveforums kommentarer til Vestre Billingstad – 17.02.17
Asker Elveforum – Vannressursloven – 18.04.17
Asker Elveforums forslag etter flere møter i feb, mars – 15.03.17
Asker Elveforums kommentarer – Bondilia – før høring – 19.02.17
Asker Elveforums kommentarer – Vettre idrettsanlegg – Varsel om oppstart – 15.05.17
Asker Elveforums kommentarer -Dikemark idrettsanlegg – Varsel om oppstart – 15.05.17

Se våre uttalelser på Asker kommunes tekniske saksarkiv:
Teknisk saksarkiv Asker kommune