Våre uttalelser

Asker Elveforums uttalelser (innspill, høringsbrev, klager mm) fra og med 31.12.2019  ligger nå på vår Google Drive. Dere kan finne uttalelsene på denne linken: Klikk her

Høringsbrevene og andre brev i plan- og byggesaker er også tilgjengelig på https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/offentlighet-og-innsyn/     På grunn av sammenslåingen er det pr. januar 2020 mer komplisert enn tidligere å finne Asker Elveforums brev i kommunens system.

For perioden før kommunesammenslåingen: scroll og finn «Historikk – innsyn i postlister og politiske saker fra før sammenslåingen» og gå videre til «Tidligere Asker (1.1.2015 – 31.12.2019)» og velg Teknisk postliste (plan- og byggesaker). Ved å søke på «Asker Elveforum» kommer det opp 236 saker i «gamle» Asker fra vi startet vår aktivitet i slutten av 2015 til og med 2019.

Vi beklager at vi ikke har lagt inn alle høringsbrevene på vår egen side. De første årene fungerte det fint med en link herfra til kommunens side. Men i kommunens system fra januar 2020 fungerer ikke linken og ved å søke på Asker Elveforum kommer bare noen få brev til syne. Kanskje vi gjør den relativt store jobben å går tilbake til perioden 2016 – 2019 og legger våre brev tilgjengelig her.

Vedlagt er noen brev lagt inn på denne siden i 2017.

Asker Elveforums kommentarer til Fylkesmannens vedtak Semsveien 51-55 – 24.06.17
Asker Elveforums kommentarer til Føyka Elvely – 04.04.16
Asker Elveforums kommentarer til Føyka Elvely nr 2- 19.04.16
Asker Elveforums kommentarer til Føyka-Elvely – 17.04.17
Asker Elveforums kommentarer til Vestre Billingstad – 17.02.17
Asker Elveforum – Vannressursloven – 18.04.17
Asker Elveforums forslag etter flere møter i feb, mars – 15.03.17
Asker Elveforums kommentarer – Bondilia – før høring – 19.02.17
Asker Elveforums kommentarer – Vettre idrettsanlegg – Varsel om oppstart – 15.05.17
Asker Elveforums kommentarer -Dikemark idrettsanlegg – Varsel om oppstart – 15.05.17