Våre uttalelser

Pr. januar 2020: Høringsbrevene og andre brev i plan- og byggesaker er tilgjengelig på https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/offentlighet-og-innsyn/     På grunn av sammenslåingen er det pr januar 2020 mer komplisert enn tidligere å finne brevene i kommunens system. Scroll og finn «Historikk – innsyn i postlister og politiske saker fra før sammenslåingen» og gå videre til «Tidligere Asker (1.1.2015 – 31.12.2019)» og velg Teknisk postliste (plan- og byggesaker). Skriv Asker Elveforum i søkefeltet. Ved en feil i kommunens system kommer ikke siste dato opp, men ved å trykke på dato i tabellens overskrift retter det seg.

Vi beklager at vi ikke har lagt inn alle høringsbrevene på vår egen side. De første årene fungerte det fint med en link herfra til kommunens side. Men nå er det mer komplisert.

Asker Elveforums kommentarer til Fylkesmannens vedtak Semsveien 51-55 – 24.06.17
Asker Elveforums kommentarer til Føyka Elvely – 04.04.16
Asker Elveforums kommentarer til Føyka Elvely nr 2- 19.04.16
Asker Elveforums kommentarer til Føyka-Elvely – 17.04.17
Asker Elveforums kommentarer til Vestre Billingstad – 17.02.17
Asker Elveforum – Vannressursloven – 18.04.17
Asker Elveforums forslag etter flere møter i feb, mars – 15.03.17
Asker Elveforums kommentarer – Bondilia – før høring – 19.02.17
Asker Elveforums kommentarer – Vettre idrettsanlegg – Varsel om oppstart – 15.05.17
Asker Elveforums kommentarer -Dikemark idrettsanlegg – Varsel om oppstart – 15.05.17

Se våre uttalelser på Asker kommunes tekniske saksarkiv:
Teknisk saksarkiv Asker kommune