Styret pr 06.02.20

Styreleder:         Unn Orstein                     Sivilingeniør, prosjektleder, pensjonist
Styremedlem:    Dan Lundquist                Hydrolog, pensjonist
Styremedlem:    Jonas Vevatne                 Statsviter, klimaforsker, miljørådgiver
Styremedlem:    Kjell Repp                        Hydrolog i NVE, pensjonist
Styremedlem:    Wilhelm Kavli                 Statsviter, seniorrådgiver i depart           Styremedlem:    Inger Staubo                    Biolog, Seniorrådg i NVE, pensjonist          3 vara

 

 
Valgkomite:
Trond Jerve                        Sivilingeniør, Kommunestyret
Erik Helland-Hansen       Rådgiver innen vann- og miljøplanlegging, pensjonist