Styret pr 02.02.17

Styreleder:         Unn Orstein                     Sivilingeniør, prosjektleder, pensjonist
Nestleder:          Erik Helland-Hansen       Rådgiver vann- og miljøplanlegging
Styremedlem:    Dan Lundquist                 Hydrolog
Styremedlem:    Jonas Vevatne                 Statsviter, klimaforsker, miljørådgiver
Styremedlem:    Paal Steine                      Lærer, politiker, skogsutdannet
Styremedlem:    Kirsten Vaaje                  Sivilingeniør, miljørådgiver, tidl. politiker
Varamedlem:     Magnus Skjellestad         Bygg og anlegg
 
Valgkomite:
Kjell Repp                  Hydrolog
Kristin Bredal Berge  Leder Na-Ku-Hel