Styret pr 04.02.21

Styreleder:         Unn Orstein                     Sivilingeniør, prosjektleder, pensjonist
Styremedlem:    Dan Lundquist                Hydrolog, pensjonist
Styremedlem:    Knut Johan Ruud            Norsk Jeger og fiskeforening, Buskerud
Styremedlem:    Kjell Repp                        Hydrolog i NVE, pensjonist
Styremedlem:    Wilhelm Kavli                 Statsviter, seniorrådgiver i direktorat, BUFIR          Styremedlem:    Inger Staubo                    Biolog, Seniorrådg i NVE, pensjonist                          Styremedlem:    Knut Hammervoll          Tidl kultursjef, konsulent i bydel i Oslo, pensjonist

Vara:                    Guttorm Grundt             Arkitekt, tidl. miljøvernleder i Oslo, eks politiker

Valgkomite:
Trond Jerve                        Sivilingeniør, Kommunestyret
Erik Helland-Hansen       Rådgiver innen vann- og miljøplanlegging, pensjonist