Infoskriv sendt til medlemmer og andre pr e-post 30.08.17

Hei, Etter en lang sommerferie er vi i gang igjen. Semiaden 10 september Asker Elveforum har post på broen hvor Askerelva renner ut av Semsvann. Vi håper barna vil svare engasjert på vår quiz ved hjelp av materialet vi medbringer. Stopp gjerne for en prat, ta med barn/barnebarn. Vil du […]

Føyka-Elvelyplanen ble vedtatt i Kommunestyret 23.05 og klage er sendt 12.06.17

Asker Elveforums forståelse av Kommunestyrets diskusjon og beslutningen 23.05.17 var at saken skulle utsettes slik at oversendelsesforslaget fra Bygningsrådet kunne utredes. Vårt innspill i Budstikka 31.05.17 var basert på den forståelsen.  Ved annonsering 31.05.17 på kommunens internett side forstod vi at områdeplanen var vedtatt. Asker Elveforum har derfor benyttet klageretten […]

Innspill i Budstikka 31.05.17, side 3: Askerelva og utbygging

Føyka-Elvely og vassdraget – hvilke beslutninger er fremtidsrettet? Politikerne uttaler at samspillet med innbyggerne, organisasjoner og spesialister er viktig for å vurdere alle hensyn – det er politikk og demokrati. I saksfremlegget til bygningsrådet mars 2016 og høringsrunden har Rådmannen oversett klare anbefalinger fra egne spesialister og underslått at Asker-elva […]

Innkalling til årsmøte og tema møtet 1640 nye boliger ved Neselva

Torsdag 2. februar kl 19:00 Sted: Store møterom på klubbhuset til Asker skiklubb på Føyka. Kirkeveien 221, 1383 Asker Hei medlemmer og andre som kanskje er interessert! Asker Elveforum inviterer til  forum møte 2. februar kl 19:00 på Føyka, Asker Skiklubbs store sal. Vi starter med et raskt årsmøte. For […]