Presentasjon for politikere og kommunen

Asker Elveforum ble invitert til et formøte i Bygningsrådet og holdt en presentasjon om lover og regler og viste eksempler på negative forhold.    Dokumentet: Presentasjon for Bygningsrådet 15.01.18

Årsmøtet 08.02.18 – Innkalling, beretning, regnskap, budsjett

Årsmøtet er på Føyka, Asker Skiklubbs Store Sal fra kl 19 til ca 21. Regner med at årsmøtet går kjapt slik at vi kan bruke god tid på tema: Kommunalteknisk avdeling presenter ny Kommunedelplan Vann som er på høring til 27. januar. Mål, status, utfordringer, strategier og tiltak – vannforsyning, […]

Saker som vi har jobbet med i oktober, november

Brevene som vi sender til kommunen er tilgjengelig ved å gå inn på kommunens hjemmeside, gå helt ned i bunn og klikk på Teknisk saksarkiv og bruk søkemotoren på sak eller Asker Elveforum. Direkte link finner du også ved å gå inn på «Våre uttalelser». Noen saker som vi har […]

Frivillighetskonferanse og stand i Asker lørdag 25.11.17 kl 12 – 14

Besøk oss og andre frivillige organisasjoner i Kulturhuset. Vi har informasjon som vi deler ut eller kan vise. Vi kan prate om aktuelle saker. Asker Elveforum har laget en Power point presentasjon som ruller og går på en storskjerm sammen med bidrag fra mange andre organisasjone

Hovedsaker i september og oktober 2017

Nye Høringer: Sem gjestegård – kommentarer sendt 21.09.17. Høring/info møte på Sem i forkant. Kistefossdemning – kommentarer sendt 15.10.17. Befaring med NVE i forkant. Kommunens Handlingsplan – kommentarer sendt 18.10.17. Forvaltningsplan for Semsvannets landskapsvernområdet –  kommentarer sendes 31.10.11. Utbygningsavtale for Vestre Billingstad –  kommentarer sendt 23.10.17. Vannforskriften  – Høring pågår […]

Innspill i Budstikka 12.09.17, side 3: Heggedal – En forsømt perle

Heggedal ligger vakkert ved Gjellumvannet og Kistefossdammen. Det største vassdraget i Asker og Nye Asker renner igjennom sentrum. Vann fra Vestmarka via Dikemark (Verkenselva) og vann fra Kjekstadmarka via Røyken (Skitthegga) møtes i sentrum og renner over Kistefossdemningen gjennom Røyken til Åros (Grodalselva). Heggedal har en rik næringshistorie hvor vannkraften […]