Historie

Politikerne tok initiativet til å opprette Asker Elveforum!
Kommunestyret 10.11.15 gjorde følgende enstemmig vedtak basert på en interpellasjon fra Trond Jerve, Høyre:
Asker kommune vil støtte opp om en etablering av et Asker elveforum med praktisk bistand og eventuell begrenset startkapital etter søknad.
Stiftet 28. januar 2016
Asker Elveforum skal bidra til god dialog og samhandling mellom frivillige og frivillige organisasjoner, kommunens etater,politikere og utbyggere.  Asker Elveforum skal bidra til at Askervassdragene beholdes/rehabiliteres som grønne og levende strenger gjennom Askerlandskapet med bevart:  biologisk mangfold, god økologisk status, stor opplevelsesverdi og kulturminner bevares. Vi ønsker å engasjere barn, unge og voksne til frivillig innsats og til å bruke de blågrønne strukturene. Asker Elvefourm skal også uttale seg om regulerings- og byggeplaner og bidra til at lukkede bekker gjenåpnes.
NB:  Nettsiden ble startet mai 2017 og er fremdeles under oppbygning.  All aktivitet er derfor ikke lastet opp på denne nettsiden, men en god del brev til kommunen er tilgjengelig i kommunens Teknisk Arkiv  for byggesaker (nederst på kommunens hjemmeside) (men noen mangler ved søk fordi de ikke er loggført korrekt). Brev til for eksempel Kommunalplansjef som jobber i Samfunn og Strategi er bare tilgjengelig ved søk i postlister og bestilling av brevene.
Facebook siden har vært i drift siden starten og her har vi annonsert møter og turer.