Nyheter

28 innlegg

Innspill i Budstikka 12.09.17, side 3: Heggedal – En forsømt perle

Heggedal ligger vakkert ved Gjellumvannet og Kistefossdammen. Det største vassdraget i Asker og Nye Asker renner igjennom sentrum. Vann fra Vestmarka via Dikemark (Verkenselva) og vann fra Kjekstadmarka via Røyken (Skitthegga) møtes i sentrum og renner over Kistefossdemningen gjennom Røyken til Åros (Grodalselva). Heggedal har en rik næringshistorie hvor vannkraften […]

Føyka-Elvelyplanen ble vedtatt i Kommunestyret 23.05 og klage er sendt 12.06.17

Asker Elveforums forståelse av Kommunestyrets diskusjon og beslutningen 23.05.17 var at saken skulle utsettes slik at oversendelsesforslaget fra Bygningsrådet kunne utredes. Vårt innspill i Budstikka 31.05.17 var basert på den forståelsen.  Ved annonsering 31.05.17 på kommunens internett side forstod vi at områdeplanen var vedtatt. Asker Elveforum har derfor benyttet klageretten […]

Innspill i Budstikka 31.05.17, side 3: Askerelva og utbygging

Føyka-Elvely og vassdraget – hvilke beslutninger er fremtidsrettet? Politikerne uttaler at samspillet med innbyggerne, organisasjoner og spesialister er viktig for å vurdere alle hensyn – det er politikk og demokrati. I saksfremlegget til bygningsrådet mars 2016 og høringsrunden har Rådmannen oversett klare anbefalinger fra egne spesialister og underslått at Asker-elva […]