Nyheter

28 innlegg

Kommentarer til Fylkesmannens vedtak

Asker Elveforums erfaring så langt er at vi kan skrive kritiske kommentarer til Fylkesmannens vedtak i forbindelse med klagesaker. Klager behandles av juristene og ikke i Miljøavdelingen. Juristene er meget opptatt av kommunens og politikernes «skjønn». Vi mener vi har gode argumenter og gir derfor tilbakemeldinger – selv om vi […]

Innlegg om mikroplast

Asker Elveforum deltok på miniseminar om mikroplast på Rådhuset 14.02.18. Se vedlagt vårt 5 min innlegg. Budskapet var at vassdragenes kantsoner er viktig for at overvann fra vei og tette flater infiltreres før det når vassdraget:  Presentasjon for Ordfører møte om mikroplast 14.02.2018

Hovedsaker i september og oktober 2017

Nye Høringer: Sem gjestegård – kommentarer sendt 21.09.17. Høring/info møte på Sem i forkant. Kistefossdemning – kommentarer sendt 15.10.17. Befaring med NVE i forkant. Kommunens Handlingsplan – kommentarer sendt 18.10.17. Forvaltningsplan for Semsvannets landskapsvernområdet –  kommentarer sendes 31.10.11. Utbygningsavtale for Vestre Billingstad –  kommentarer sendt 23.10.17. Vannforskriften  – Høring pågår […]