Årsmøte 04.02.2021 kl. 19:00 – digitalt

Innkalling med årsmøtedokumenter er vedlagt i ett dokument og sendt pr. e-post til medlemmene 19.01.21. Link blir sendt til medlemmene 04.02.21 og til andre som sender sin e-post til styreleder. Håper mange vil delta og/eller markere støtte til vårt arbeid ved medlemskap ved 100 kr – Vipps Asker Elveforum eller Konto: 1503.72.56991. 

Årsmøte ble annonsert til 03.12.2020 her og pr e-post og pr Facebook.