Årsmøte 2021

Årsmøte er annonsert til 04.02.2021 kl 19:00 pr e-post og pr Facebook. Innkalling med årsrapport etc kommer midten av januar. Store Sal hos Asker Skiklubb, Føyka er bestilt, men digitalt møte vil vurderes når tiden nærmer seg. Bildet er Askerelva 16.11.20 i sentrum før kulvertene under jernbanen. Det nærmet seg 10 års flommen 12.11.18.

Kontingent 100 kr kontant eller
Konto: 1503.72.56991 eller VIPPS Asker Elveforum/18930