Seminar Forvaltning av urbane vassdrag 19.04.18

Elveforumene i Asker, Bærum og Oslo inviterer til seminar i CIENS – Forskningsparken på Blindern. Seminaret er annonsert på Norsk Vannforenings hjemmeside som tar imot påmelding, før 12. april: https://www.tekna.no/kurs/forvaltning-av-urbane-vassdrag-36146/#kursprogram   Seminaret er gratis, takket være god støtte fra våre sponsorer: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Norsk Vannforening, CIENS – Forskningssenteret for miljø og samfunn, Asker kommune, Bærum kommune og Oslo Elveforum.  Program:  Forvaltning av urbane vassdrag 19.04.18