Kommentarer til Fylkesmannens vedtak

Asker Elveforums erfaring så langt er at vi kan skrive kritiske kommentarer til Fylkesmannens vedtak i forbindelse med klagesaker. Klager behandles av juristene og ikke i Miljøavdelingen. Juristene er meget opptatt av kommunens og politikernes «skjønn». Vi mener vi har gode argumenter og gir derfor tilbakemeldinger – selv om vi vet at vi ikke når fram. Men vi håper innsatsen har effekt i det lange løp. Våre argumenter er stort sett basert på Vannressursloven § 11 og Asker Kommuneplans juridiske bestemmelser. Her er våre 2 siste kommentarbrev: Asker Elveforums kommentarer til Fylkesmannens vedtak Semsveien 51-55 – 05.03.18 og Asker Elveforum kommenter Fylkesmannens brev 10.01.18 – Biterud B3 – 16.01.18