Dagsarkiv: 26. februar 2018

2 innlegg

Innlegg om mikroplast

Asker Elveforum deltok på miniseminar om mikroplast på Rådhuset 14.02.18. Se vedlagt vårt 5 min innlegg. Budskapet var at vassdragenes kantsoner er viktig for at overvann fra vei og tette flater infiltreres før det når vassdraget:  Presentasjon for Ordfører møte om mikroplast 14.02.2018