Årsmøtet 08.02.18 – Innkalling, beretning, regnskap, budsjett

Årsmøtet er på Føyka, Asker Skiklubbs Store Sal fra kl 19 til ca 21. Regner med at årsmøtet går kjapt slik at vi kan bruke god tid på tema: Kommunalteknisk avdeling presenter ny Kommunedelplan Vann som er på høring til 27. januar. Mål, status, utfordringer, strategier og tiltak – vannforsyning, avløp, overvann, vannmiljø etc.     Dokumentet:  Årsmøtet 2018 – Innkalling, Beretning, Regnskap, Budsjett