Årsarkiv: 2018

10 innlegg

Seminar Forvaltning av urbane vassdrag 19.04.18

Elveforumene i Asker, Bærum og Oslo inviterer til seminar i CIENS – Forskningsparken på Blindern. Seminaret er annonsert på Norsk Vannforenings hjemmeside som tar imot påmelding, før 12. april: https://www.tekna.no/kurs/forvaltning-av-urbane-vassdrag-36146/#kursprogram   Seminaret er gratis, takket være god støtte fra våre sponsorer: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Norsk Vannforening, CIENS – Forskningssenteret […]

Kommentarer til Fylkesmannens vedtak

Asker Elveforums erfaring så langt er at vi kan skrive kritiske kommentarer til Fylkesmannens vedtak i forbindelse med klagesaker. Klager behandles av juristene og ikke i Miljøavdelingen. Juristene er meget opptatt av kommunens og politikernes «skjønn». Vi mener vi har gode argumenter og gir derfor tilbakemeldinger – selv om vi […]

Innlegg om mikroplast

Asker Elveforum deltok på miniseminar om mikroplast på Rådhuset 14.02.18. Se vedlagt vårt 5 min innlegg. Budskapet var at vassdragenes kantsoner er viktig for at overvann fra vei og tette flater infiltreres før det når vassdraget:  Presentasjon for Ordfører møte om mikroplast 14.02.2018