Hovedsaker i september og oktober 2017

Nye Høringer:
Sem gjestegård – kommentarer sendt 21.09.17. Høring/info møte på Sem i forkant.
Kistefossdemning – kommentarer sendt 15.10.17. Befaring med NVE i forkant.
Kommunens Handlingsplan – kommentarer sendt 18.10.17.
Forvaltningsplan for Semsvannets landskapsvernområdet –  kommentarer sendes 31.10.11.
Utbygningsavtale for Vestre Billingstad –  kommentarer sendt 23.10.17.
Vannforskriften  – Høring pågår med fokus på flytting av ansvar fra Fylkeskommunen til Fylkesmannen.
Oppfølging av saker:
Vaskehallen på Nesbru – klaget januar 2017.  Befaring med Bygningsrådet 12.09.17. Klagen er sendt videre til Fylkesmannen, men PBA fikk kritikk for handtering av saken i Bygningsrådet 13.09. Vi sendte tilleggskommentarer 19.09.17.
Føyka-Elvely – klaget 17.06.17.  Klage avvist i Kommunestyret 17.10.17 – men med vedtak om tillegg til reguleringsbestemmelse som øker muligheten for å nå fram i neste fase. Kommunen sendte klagen til Fylkesmannen og vi skrev tillegg til klage sendt 30.10.17.
Biterud B3 – klaget 16.08.2016. Sjekket status hos Fylkesmannen mid okt 2017. Ikke startet behandling. Dialog med WIKE 16.10.17 pga mye leire til Akerelva. Kommunen informert.
Elvehagen – Vi ba om omgjøring av Fylkesmannens vedtak 24.06.17. Purret i oktober. Kommentert at riggbrakker står i elvekanten som er brudd på kommunens bestemmelser og mye annet.
Fjelkensvingen – klaget august 2017 pga planer om 2 garasjer i flomveien. Klagen sendt til Fylkesmannen 26.10.17 og tilleggskommentarer sendt 30.10.17. Befaring 03.11.17 med kommunen. Ser ut som at kommunen har snudd og vil kreve flomvei før igangsettelsestillatelse.
Heggedal – elvemøte området.   Innlegg i Budstikka i september og regner med møte med Tandberg snart.
Minner om at link til kommunens Tekniske saksarkiv ligger under fanen Uttalelser.  Det er 17 brev eller e-poster i perioden august til midten av november 2017. Brev til Fylkesmannen er også sendt med kopi til Asker kommune.