Dagsarkiv: 10. november 2017

1 innlegg

Hovedsaker i september og oktober 2017

Nye Høringer: Sem gjestegård – kommentarer sendt 21.09.17. Høring/info møte på Sem i forkant. Kistefossdemning – kommentarer sendt 15.10.17. Befaring med NVE i forkant. Kommunens Handlingsplan – kommentarer sendt 18.10.17. Forvaltningsplan for Semsvannets landskapsvernområdet –  kommentarer sendes 31.10.11. Utbygningsavtale for Vestre Billingstad –  kommentarer sendt 23.10.17. Vannforskriften  – Høring pågår […]