Forum møte 12.10.17 Gjenåpning og forvaltning av bekker og elver i Oslo kommune

Asker Elveforum inviterer til  møte 12. oktober kl 19:00 på Føyka, Asker Skiklubbs store sal. Tema er gjenåpning og forvaltning av bekker og elver i Oslo.  Vi vil gjerne lære av Oslo som har lukket mange bekker/elver og som nå er opptatt av å åpne og skape gode miljøer. Vi er glad for at Tharan Fergus med lang erfaring fra Oslo kommune tar turen til Asker. Taran Aanderaa (Asker) kommer også – hun fikk nylig en pris fra Statsbygg for sin masteroppgave om håndtering av overvann. I dag forventes at nye utbygninger planlegges etter at flomveiene er klargjort, har fått sin nødvendige areal og at det er arealer for infiltrasjon og fordrøyning av overvann for å begrense konsekvenser av kraftig nedbør.