Infoskriv sendt til medlemmer og andre pr e-post 30.08.17

Hei,
Etter en lang sommerferie er vi i gang igjen.
Semiaden 10 september
Asker Elveforum har post på broen hvor Askerelva renner ut av Semsvann. Vi håper barna vil svare engasjert på vår quiz ved hjelp av materialet vi medbringer. Stopp gjerne for en prat, ta med barn/barnebarn. Vil du hjelpe oss på posten?
Forum møte 12. oktober kl 19 «Gjenåpning og forvaltning av bekker og elver i Oslo kommune»
Tharan Fergus er Prosjektutvikler – Vann i by i Oslo’s Vann- og avløpsetat.
Tharan er en entusiastisk foredragsholder og kan fortelle om feil som er gjort og hva som nå gjøres for å skape gode miljøer og gode flomveier. Håper på god oppslutning om møtet. Ta gjerne med venner.  Håper også på god oppslutning fra kommunen og politikerne.  Når sted er bekreftet legger vi invitasjonen på Facebook.
I august har vi kommentert utkast til planer for Landøyaveien 5 ved utløpet av Neselva, klaget på bygging av garasjer i hensynsonen i Vakåsbekken, meldt om utslipp av slam til Askerelva fra Biterud B3 utbyggingen, deltatt i møte om Nye Asker, gitt innspill til planer om rehabilitering av Kistefossdemningen i Heggedal og gitt innspill til Obos’ Søndre Bondi skjøtselsplan for naturvernområdet langs Bondivann og skrevet utkast til innlegg i Budstikka om Heggedal, .
I juni klaget vi på Kommunestyrets vedtak i mai om Føyka/Elvely som gikk på tvers av Bygningsrådets gode innstilling. I juni ba vi også om omgjøring av Fylkesmannens vedtak i forbindelse med vårt klage angående bygg 3 (6 leiligheter) i Elvehagen prosjektet. I begge tilfellene er klagene begrunnet med feilinformasjon og feil i saksbehandlingen.
Innlegg i Askerposten om fremmede arter
Se vedlagt det vi skrev i mai og håpet skulle komme i Askerposten i juni. En mindre redigert versjon kom med i siste utgave (redaktøren tok også med brunsnegler).  Alle kan gjøre noe lokalt!
Kontrakt med kommunen om søppelplukking – vil du hjelpe?
Asker Elveforum får nå 5000 kr i året for å følge opp en strekning langs østsiden av Askerelva i sentrum (nord for Kirkeveien og til enden av parkeringsplassen ved Askerholmen). Andre organisasjoner tar sine strekk.  Vi må sjekke ca. hver 14 dag. Håpet er at ved å holde det pent vil søppelmengden/plast etc til elvene reduseres.  Er det noen som vil avlaste styret med denne jobben? Ta kontakt!  Alle kan gjøre noe lokalt! Vestengen Huseierforening er spesielt aktiv i sitt område ved Neselva.
Flere medlemmer?
Minner om Facebook Asker Elveforum og askerelveforum.no.
Vi vil selvfølgelig gjerne ha flere medlemmer, Flott hvis dere trykker liker på innlegg på Facebook. Kontingent 100 kr. Konto: 1503.72.56991. VIPPS Asker Elveforum/18930.
E-posten er sendt til medlemmer og andre som jeg håper tar vel imot denne informasjon. Ta gjerne kontakt. Tips oss gjerne eller ring kommunen hvis dere oppdager uheldige forhold langs våre vassdrag. God høst!
Hilsen Unn Orstein
Styreleder i Asker Elveforum
95 27 62 96