Kommunestyret 23.05.17 utsatte vedtaket for områdeplanen Føyka-Elvely

Kommunestyret 23.05.17 sendte Bygningsrådets vedtak fra 10.05.17 som oversendelsesforslag til Rådmannen. Saker kommer opp på nytt. Asker Elveforum har kommentert det som skjedde i Inspill i Budstikka. Kommer antagelig 31.05.17